zEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE, AUTODOPRAVA

zemní a výkopové práce

 • skrývky a výkopy pro základy domů
 • výkopy pro inženýrské sítě
 • hutnění povrchů
 • výkopy pro drenáže a meliorace
 • modelace terénu
 • opravy a úpravy lesních cest a parkových cestiček
 • hloubení bazénů, čističek odpadních vod (ČOV), septiků, jímek, zahradních jezírek apod.
 • zakládání zahrad aj. (více v odkazu Zahrady v menu).

Provádíme veškeré zemní práce na klíč. Díky vlastní technice jsme v pracích plně soběstační. Naši strojníci jsou profesionálové, kteří při vzniku nečekaných situací zachovají chladnou hlavu a vše efektivně vyřeší. Na čem se domluvíme v cenové nabídce, to vždy dodržíme. Pracujeme se systémem URS.

Ruční výkopové práce

 • manuální výkopové práce
 • stavba a zakládání pozemních, příjezdových a provozních komunikací
 • pokládka inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektřina)
 • dlaždičské práce

Tam, kde je málo místa pro naše stroje, hrozí porušení inženýrských sítí, nebo pěstěného trávníku, nastoupí zkušený tým našich dělníků, kteří provedou „chirurgický“ řez terénem.

Našim pracovníkům nedělá problém položit inženýrské sítě dle projektové dokumentace, vytvořit nový chodník, nebo jen výkop postupně zhutnit a uvést terén do původního stavu.

Autodoprava

 • dovoz písku, kačírku, zavlhlé betonové směsi, recyklátu, dřeva atd.
 • odvoz odpadu, zeminy, sutě apod.
 • stěhování nábytku, strojů aj. (možnost uskladnění například po dobu rekonstrukce)
 • likvidace stavebních hmot a materiálů na skládkách, sběrných dvorech a recyklačních střediscích
 • přeprava strojů a břemen
 • manipulační jeřábnické práce hydraulickou rukou s dosahem až 8 m a nosnosti až 2 tuny

Přivezeme, odvezeme a přestěhujeme prakticky cokoliv. Vše záleží na domluvě vzájemné domluvě.

KONTAKT

STRATUM SLUŽBY s.r.o.